DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2011 - 2012

Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
Lớp GVCN
1/1  Lê Xuân My Yên 
1/2  Nguyễn Thuỳ Mai Loan 
1/3  Lâm Thị Thuỳ Linh 
1/4  Nguyễn Thị Thanh Nga 
1/5  Nguyễn Thị Ngọc Thảo 
1/6  Nguyễn Thị Thu Vân 
1/7  Dương Thị Tăng Trinh 
Lớp GVCN
2/1  Trần Thị Bích Hằng 
2/2  Võ Thị Như Nhi 
2/3  Tôn Nữ Diệu Tiên 
2/4  Phạm Thị Ngọc Phượng 
2/5  Nguyễn Thị Thanh Hà 
2/6  Phạm Thị Ánh Nga 
2/7  Nguyễn Thị Kim Lý 
Lớp GVCN
3/1  Nguyễn Trần Hoài Thảo 
3/2  Trần Mỹ Trang 
3/3  Nguyễn Thị Bích Vân 
3/4  Nguyễn Hữu Minh 
3/5  Nguyễn Thị Kim Oanh 
3/6  Lê Thị Minh Tân 
3/7  Trần Thị Thu Ba 
3/8  Lê Thị Hồng Phượng 
Lớp GVCN
4/1  Đặng Ngọc Hân 
4/2  Nguyễn Thị Mỹ Hương 
4/3  Phạm Thanh Tâm 
4/4  Nguyễn Ngọc Trinh 
4/5  Trương Thị Bích Ngọc 
4/6  Trần Công Hoàn 
4/7  Lê Thị Lệ Hồng 
Lớp GVCN
5/1  Võ Thị Anh Đào 
5/2  Phạm Thị Minh Nguyệt 
5/3  Lê Thị Thanh Tâm 
5/4  Tống Thị Mai Hương 
5/5  Đỗ Xuân Trường 
5/6  Trần Trọng Thịnh 
5/7  Hoàng Thị Vân 
5/8  Nguyễn Thị Thanh Cầm 

Click vào tên lớp để xem toàn bộ học sinh của lớp.
Click vào tên Giáo viên chủ nhiệm để xem thông tin của giáo viên.